030 - 210 28 36 info@hetbewindhouten.nl

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Als je door een lichamelijke of verstandelijke beperking of problematische schulden tijdelijk of blijvend niet in staat bent om je eigen financiële zaken te regelen, dan kom je in aanmerking voor beschermingsbewind.

Deze dienstverlening is wellicht een oplossing voor jou. De bewindvoerder neemt namelijk de zorg over voor de hele financiële situatie, zolang als nodig is.

Het is onze verantwoordelijkheid om bescherming te bieden aan kwetsbare groepen. Bij beschermingsbewind is het een noodzakelijke keus om de financiën uit handen te geven. Wij beschermen tijdelijk of blijvend het vermogen van hen, die dat zelf niet kunnen. Wij lossen financiële problemen op en houden je geldzaken op orde.

Vaak worden de financiën in eerste instantie overgenomen door mensen, die dichtbij staan, zoals familie, vrienden kennissen of hulpverleners. Dit kan op termijn de band in de weg staan. Het is dan ook fijn dat je de keuze hebt dit over te dragen aan een professionele bewindvoerder.

Wat houdt beschermingsbewind in?

Wanneer er sprake is van beschermingsbewind stelt de rechter een bewindvoerder aan die alle financiële zaken regelt. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter over alles wat voor de klant is gedaan.

Als iemand de financiën weer zelfstandig wil gaan beheren, kan er hiervoor een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. De kantonrechter zal dan beoordelen of de oorzaken, die aanleiding hebben gegeven tot de onderbewindstelling, nog bestaan. Is dit niet het geval, dan kan het bewind door de kantonrechter opgeheven worden.

Waarom het Bewind Houten?

Wij begrijpen dat het uit handen geven van geld geen gemakkelijke keuze is. Bij ons ben je op de goede plek.

 • Wij nemen alle financiële taken over
 • Wij zijn door de rechtbank goedgekeurd
 • We hebben begrip voor je persoonlijke situatie
 • Jij hebt een vast aanspreekpunt voor al je vragen
 • Je hebt dag en nacht inzicht in jouw financiën

Hoe werkt het?

Aanvragen

 • We starten met een intakegesprek om kennis te maken en de wensen en behoeften goed in kaart te brengen.
 • De bewindvoerder helpt bij het opstellen van het verzoekschrift voor de kantonrechter, waarna het beschermingsbewind kan starten.

Wat regelen we

 • De bewindvoerder opent een beheerrekening. Je inkomen en toeslagen komen hierop binnen en de vaste lasten worden hiervan betaald.
 • De bewindvoerder opent ook een leefgeldrekening. Deze rekening is voor jou. Op deze rekening wordt leefgeld gestort vanaf de beheerrekening. Hiermee kun je boodschappen kopen en andere persoonlijke uitgaven doen.
 • De bewindvoerder zal proberen voor je te sparen. Sparen wordt gedaan voor onvoorziene uitgaven zoals een kapotte koelkast, maar ook voor de tandarts, kleding en leuke dingen.
 • Als je extra geld nodig hebt, kun je dit met je bewindvoerder overleggen. De bewindvoerder kan dan kijken of er genoeg geld is gespaard om extra geld naar je over te maken. Het kan dus ook wel eens zijn dat de bewindvoerder “nee” moet zeggen. Dat is niet leuk, maar wel het beste voor jou. Zo voorkom je namelijk dat er (nieuwe) schulden ontstaan.
 • Hoeveel leefgeld je krijgt en hoeveel er kan worden gespaard, is helemaal afhankelijk van jouw situatie. We maken een budget, waarin staat wat er binnenkomt aan inkomen en toeslagen en alles wat er uit gaat aan vaste lasten. Wat er dan overblijft, kan worden gespaard of bewaard worden voor extra uitgaven.
 • De bewindvoerder is je persoonlijke adviseur. De bewindvoerder helpt je en wil het beste voor je. Soms zal de bewindvoerder andere keuzes maken dan jij zelf zou hebben gedaan, maar dat is alleen in jouw belang.
 • De bewindvoerder zal alle inkomsten-, vaste lasten- en schuldenrelaties aanschrijven zodat deze post niet meer op je eigen adres binnen komt. Als je daarna nog post ontvangt, kun je dat doorsturen naar de bewindvoerder zonder dat je er zelf iets mee hoeft te doen.
 • Als je schulden hebt, zal de bewindvoerder zodra je budget en situatie stabiel is, een oplossing zoeken voor je schulden. Dit kan door het afspreken van betalingsregelingen of het aanvragen van een schuldregeling.
 • De bewindvoerder verzorgt de aangifte inkomstenbelasting box 1.
 • De bewindvoerder vraagt bijzondere bijstand, toeslagen en kwijtscheldingen van lokale belastingen aan.
 • De bewindvoerder regelt de verzekeringen en declaraties hiervan (zoals zorgverzekering, WA, inboedel en uitvaart).

Controle

 • Je kunt online meekijken op al je rekeningen zodat je kunt zien hoeveel geld er is en wat er mee gebeurt;
 • De rechter controleert ieder jaar alles wat de bewindvoerder met je geld heeft gedaan. Hij/zij kijkt of alle rekeningen zijn betaald en of er geen nieuwe schulden zijn gemaakt. Je geld is veilig bij de bewindvoerder;
 • De accountant controleert ieder jaar of de dossiers van klanten op orde zijn en of de bewindvoerder zijn eigen administratie ook goed op orde heeft;

Kosten

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. Heb je een inkomen op bijstandsniveau, dan worden deze kosten volledig vergoed vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente. Is jouw inkomen meer dan 10% hoger dan de bijstandsnorm? Dan kan het zijn dat je een deel van de kosten zelf moet betalen.

Tarieven

De tarieven voor bewindvoering worden zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOVCK) en worden jaarlijks aangepast. Voor bijzondere werkzaamheden kunnen wij, met toestemming van de kantonrechter, eventuele extra kosten in rekening brengen. Hiervoor geldt het uurtarief zoals vermeld in de tarievenlijst. Daarnaast betaal je griffierecht voor de behandeling van het verzoek tot het bewind.

Zie hier de Tarieven