030 - 210 28 36 info@hetbewindhouten.nl

Levensexecuteur

Levensexecuteur

Bepaal zelf wie jouw zaken regelt in de toekomst!

Hou de regie over jouw toekomst en stel een levensexecuteur aan. In een levenstestament bepaal jij zelf wie jouw zaken regelt als je dat zelf niet meer kan. Officieel opgesteld door de notaris.

Als je zelf niet meer in staat bent om te handelen en niets hebt geregeld, kan het zijn dat de rechter een bewindvoerder of curator voor je benoemt. Dit kan iemand zijn die je zelf niet zou kiezen. Voorkom dit door zelf een levensexecuteur te benoemen en houd de regie in handen!

Wat kunnen we voor je doen

In een levenstestament leggen we vast hoe jouw zaken geregeld worden, wanneer je dat zelf niet meer kunt of wilt. Wie je aanwijst als gevolmachtigde(n), is aan jou. Dat kan een familielid of bekende zijn.

Kies je liever voor een onafhankelijk persoon die professioneel jouw zaken behartigt, dan nemen wij die taak graag op ons. Onze ervaring, professionaliteit en betrokkenheid zetten wij in voor jouw wensen en behoeften.

Wat staat er in het levenstestament

In het levenstestament leg je vast wie, wanneer en op welke manier jouw zaken overneemt. Welke taken iemand overneemt, bepaal je helemaal zelf.

Waarom een levenstestament

  • Je houdt zelf de regie over je toekomst.
  • Het Bewind Houten heeft jarenlange ervaring met levenstestamenten.
  • Alle levenstestamenten worden opgesteld door de notaris.
  • Alle instanties zullen dit erkennen.

Het kan daarbij gaan om:

  • administratieve en financiële zaken;
  • persoonlijke belangen (bijvoorbeeld de zorg voor huisdieren, beheer van huis & inboedel);
  • medische wensen (bij beslissingen op medisch vlak en verzorging).

Je kunt hiervoor één of verschillende gevolmachtigden aanwijzen.